Support
X2 Support

X2 - Setting Current Date and Time

Step 1

Ustaw pokrętło w położeniu DATE/TIME (DATA/GODZINA). Bieżący rok zacznie migać Zmień rok za pomocą przycisku + lub -. Naciśnij przycisk strzałki w prawo, aby przejść do ustawienia czasu.

Step 2

Bieżący miesiąc zacznie migać. Zmień MONTH (MIESIĄC za pomocą przycisku + lub -. Naciśnij przycisk strzałki w prawo, aby przejść do ustawienia dnia.

Step 3

Bieżący dzień zacznie migać. Zmień DAY (DZIEŃ) miesiąca za pomocą przycisku + lub -. Naciśnij przycisk strzałki w prawo, aby przejść do ustawienia czasu.

Step 4

Na ekranie wyświetlona zostanie bieżąca godzina. Za pomocą przycisków + i - wybierz AM (przed południem), PM (po południu) lub 24HR (zegar 24-godzinny).

Step 5

Naciśnij przycisk strzałki w prawo, aby przejść do ustawienia godzin. Za pomocą przycisków + i - zmień HOUR (GODZINĘ) wyświetlaną za ekranie.

Step 6

Naciśnij przycisk strzałki w prawo, aby przejść do ustawienia minut. Za pomocą przycisków + i - zmień MINUTES (MINUTY) wyświetlane na ekranie.

Rate this Article: 
0

Was this article helpful? Tak | No