X2 – Quick Check™

Ta procedura diagnostyczna obwodów umożliwia szybką identyfikację zwarć, zwykle spowodowanych wadliwymi elektromagnesami lub kontaktem nieizolowanego przewodu wspólnego z nieizolowanym przewodem sterującym sekcji.

Aby rozpocząć procedurę diagnostyczną Quick Check:

  1. Naciśnij jednocześnie przyciski  ,  ,   i  . W trybie czuwania na ekranie wyświetlone będą wszystkie symbole i ikony (pomocne przy rozwiązywaniu problemów z ekranem).
  2. Naciśnij przycisk  , aby rozpocząć procedurę Quick Check. System sprawdzi wszystkie sekcje, aby wykryć wysokie natężenie prądu płynącego przez zaciski sekcji. W razie wykrycia zwarcia, na ekranie wyświetlony zostanie komunikat ERR, poprzedzony migającym numerem sekcji, w której zaistniał problem. Po zakończeniu testu diagnostycznego obwodów Quick Check, sterownik powróci do automatycznego trybu pracy.

     

UWAGA: Procedura Quick Check nie wykrywa obwodów otwartych ani uszkodzonych przewodów.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem