Sterownik X2 - uruchamianie ręczne i obsługa za pomocą jednego przycisku

Możesz również uruchomić nawadnianie na wszystkich sekcjach bez korzystania z pokrętła.

1

Naciśnij i przytrzymaj przycisk strzałki (>) przez 2 sekundy. Gdy na ekranie pojawi się sekcja 1, zwolnij przycisk strzałki (>).
 

2

Funkcja została domyślnie ustawiona na program A. Możesz wybrać program B lub C, szybko naciskając przycisk PRG.

3

Numer sekcji zacznie migać. Naciśnij przycisk strzałki (>), aby przewijać sekcje. Za pomocą przycisków plus (+) lub minus (-) ustaw czas pracy sekcji. (Jeśli podczas wykonywania czynności 2 lub 3 przez kilka sekund nie zostaną naciśnięte żadne przyciski, sterownik automatycznie rozpocznie nawadnianie).
 

4

Naciśnij przycisk strzałki (>), aby przewinąć sekcje i znaleźć tę, od której chcesz zacząć. Program zostanie uruchomiony po upływie 2 sekund. W trakcie cyklu ręcznego możesz w dowolnym momencie przełączać sekcje ręcznie za pomocą przycisków plus (+) lub minus (-).
 

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem