Support
X2 Support

WAND - Factory Reset

 

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk modułu WAND przez 5 sekund. Na ekranie sterownika pojawi się komunikat „Fdr” (domyślne ustawienie fabryczne).
  2. Dioda LED modułu zgaśnie.
  3. Zwolnij przycisk, gdy dioda LED zaświeci stałym bursztynowym światłem Przepraszamy, Twoja przeglądarka nie obsługuje dołączonych plików SVG. Zaświeci się dioda LED. Na ekranie sterownika wyświetlony zostanie komunikat „DONE” (GOTOWE).
  4. Wróć do procesu konfiguracji, aby ponownie połączyć moduł WAND z Wi-Fi.
Rate this Article: 
0

Was this article helpful? Tak | No