Support
X2 Support

X2 - Seasonal Adjust

Korekta sezonowa jest stosowana w przypadkach, gdy należy dokonać globalnych zmian czasu pracy bez przeprogramowania całego sterownika. Ta funkcja jest szczególnie przydatna do wprowadzania niewielkich korekt, które są konieczne, gdy warunki pogodowe ulegają zmianie. Na przykład, podczas cieplejszych, letnich dni nasadzenia mogą wymagać nieco większej ilości wody. Korektę sezonową można zwiększyć, wydłużając pracę sekcji względem zaprogramowanego czasu. Z kolei w miarę zbliżania się jesieni, korektę sezonową można zmniejszyć, skracając czasy nawadniania.

Ustaw Korektę sezonową zgodnie z poniższymi instrukcjami:

UWAGA: Na początku sterownik powinien być zawsze zaprogramowany na wartość 100%.

  1. Ustaw pokrętło w położeniu SEASONAL ADJUSTMENT (KOREKTA SEZONOWA)
  2. Na ekranie pojawi się migająca liczba z symbolem % oraz wykres składający się z poziomych kresek po lewej stronie, który będzie stale wyświetlany. Naciśnij przycisk plus (+) lub minus (-) , aby ustawić procentową wartość korekty sezonowej. Każda kreska na wykresie odpowiada wartości  10%. Funkcja ta umożliwia korektę ustawień sterownika w zakresie od 10% do 200% względem pierwotnego ustawienia programu, w przyrostach co 5%.

 

Rate this Article: 
0

Was this article helpful? Tak | No