Sterownik X2 - opóźnienie czujnika typu Clik

Opcja CLIK DELAY (OPÓŹNIENIE CZUJNIKA TYPU CLIK) służy do ustawienia liczby dni, w których nawadnianie będzie wyłączone po aktywacji i wznowieniu działania czujnika.

1

Ustaw pokrętło w położeniu RUN (PRACA).

2

Gdy pokrętło znajduje się w położeniu OFF (WYŁ.) , naciśnij i przytrzymaj przycisk +.

3

Naciśnij przycisk +, aby dodać liczbę dni, przez które nawadnianie pozostanie wyłączone po aktywacji i przywróceniu działania czujnika.  Maksymalna wartość wynosi 7 dni.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem