Support
X2 Support

X2 - Clik-Delay

Opcja CLIK DELAY (OPÓŹNIENIE CZUJNIKA TYPU CLIK) służy do ustawienia liczby dni, w których nawadnianie będzie wyłączone po aktywacji i wznowieniu działania czujnika.

Step 1

Ustaw pokrętło w położeniu RUN (PRACA).

Step 2

Gdy pokrętło znajduje się w położeniu OFF (WYŁ.) , naciśnij i przytrzymaj przycisk +.

Step 3

Naciśnij przycisk +, aby dodać liczbę dni, przez które nawadnianie pozostanie wyłączone po aktywacji i przywróceniu działania czujnika.  Maksymalna wartość wynosi 7 dni.

Rate this Article: 
0

Was this article helpful? Tak | No