Support
X2 Support

X2 - System Off

Sterownik X2 blokuje nawadnianie ręczne oraz automatyczne, gdy pokrętło znajduje się w położeniu Wył. Ustawienie pokrętła w tym położeniu spowoduje zamknięcie przeprowadzających nawadnianie zaworów. Na ekranie wyświetlony zostanie migający przez dwie sekundy komunikat OFF (WYŁ.), a następnie komunikat będzie wyświetlany w sposób ciągły. Wszystkie aktywne programy zostaną wstrzymane, a nawadnianie zatrzymane. Aby przywrócić normalną, automatyczną pracę sterownika, ustaw pokrętło w położeniu RUN (PRACA). Gdy pokrętło zostanie ponownie ustawione w położeniu RUN (PRACA), sterownik wznowi pracę programów przy następnym zaplanowanym czasie startu.

Rate this Article: 
0

Was this article helpful? Tak | No