Support
X2 Support

X2 - Connecting a Master Valve

UWAGA: Zapoznaj się z poniższym rozdziałem tylko wtedy, gdy Twoja instalacja nawadniająca została wyposażona w zawór główny. Zawór główny jest normalnie „zamknięty”. Jest on zainstalowany w punkcie zasilania głównego wodociągu i otwiera się w momencie uruchomienia programu nawadniania przez sterownik.  Za każdym razem, gdy sterownik nakazuje otwarcie jednego z zaworów strefy nawadniania, sygnalizuje on również przekaźnikowi rozruchowemu pompy konieczność jej uruchomienia. Zadaniem zaworu głównego jest odcięcie dopływu wody do systemu nawadniania, gdy żaden z zaworów strefowych nie jest uruchomiony. 

Step 1

Połącz dowolny z przewodów elektromagnesu zaworu głównego (dwa czerwone przewody) z przewodem wspólnym. Połącz osobny przewód sterujący z drugim przewodem elektromagnesu (np. biały z czerwonym).

UWAGA: W przypadku zaworu głównego należy użyć oddzielnego przewodu wspólnego.

Step 2

Przewód wspólny powinien zostać podłączony do zacisku C wewnątrz sterownika. Drugi przewód biegnący z zaworu głównego należy podłączyć do zacisku MV wewnątrz sterownika. Dokręć śruby zacisków.

Rate this Article: 
0

Was this article helpful? Tak | No