Sterownik X2 - czas startu programu

UWAGA: Gdy pokrętło jest ustawione w położeniu START TIMES (CZASY STARTU), liczby 1-4 nie oznaczają sekcji. Liczby te odpowiadają czasom startu programów. Każdy program może rozpocząć nawadnianie do 4 razy w konkretnych dniach. Jeden czas startu uruchomi kolejno wszystkie sekcje przypisane do danego programu. Jeśli sekcje mają uruchamiać się jednokrotnie, bez późniejszego powtórzenia, należy ustawić czasy startu 2, 3 i 4 jako OFF (WYŁ.). W programie można użyć kilku czasów startu do niezależnych porannych, popołudniowych i wieczornych cykli nawadniania. Czasy startu można wprowadzić w dowolnej kolejności. Sterownik X2 posortuje je automatycznie.

1

Ustaw pokrętło w położeniu START TIMES (CZASY STARTU) .

2

Fabrycznie sterownik został ustawiony na program A. W razie potrzeby, można wybrać program B lub C. W tym celu naciśnij przycisk PRG .

3

Użyj przycisku plus + lub minus ,  aby zmienić czas startu. Zmiana czasu startu następuje w 15-minutowych przyrostach.

4

Naciśnij przycisk strzałki (>), aby ustawić dodatkowy czas startu lub przycisk PRG, aby uruchomić następny program.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem