Support
X2 Support

X2 - Connecting a Pump Start Relay

UWAGA: Zapoznaj się z poniższym rozdziałem tylko wtedy, jeśli Twoja instalacja nawadniająca została wyposażona w przekaźnik rozruchowy pompy. Przekaźnik rozruchowy pompy jest urządzeniem, które po otrzymaniu sygnału ze sterownika uruchamia osobny obwód elektryczny w celu włączenia pompy.

Sterownik powinien być zamontowany w odległości co najmniej 4,5 m (15 stóp) od przekaźnika rozruchowego pompy, aby uniknąć ewentualnych zakłóceń elektrycznych.

Step 1

Poprowadź dwa przewody od przekaźnika pompy do sterownika.

Step 2

Podłącz przewód wspólny do zacisku C (Common) wewnątrz sterownika, a drugi przewód od przekaźnika rozruchowego pompy do zacisku MV.

Rate this Article: 
0

Was this article helpful? Tak | No