Support
X2 Support

X2 - Total Run Time

Sterownik X2 przechowuje bieżącą sumę czasów pracy każdego programu. Funkcja ta pozwala szybko określić, jak długo każdy program będzie przeprowadzał nawadnianie.

Step 1

W trybie RUN TIMES (CZASY PRACY) użyj przycisku strzałki (>), aby przejść do sekcji o najwyższym numerze.

Step 2

Naciśnij przycisk strzałki (>) jeden raz, aby przejrzeć wszystkie zaprogramowane czasy pracy.

Step 3

Użyj przycisku PRG, aby przejrzeć dodatkowe programy.

Rate this Article: 
0

Was this article helpful? Tak | No