Support
X2 Support

X2 - Test Program

Sterownik X2 pozwala użytkownikowi w prosty sposób przeprowadzić test programu. Funkcja ta pozwala sprawdzić wszystkie sekcje w kolejności zgodnej z porządkiem numerycznym, od najmniejszej cyfry do największej. Istnieje możliwość rozpoczęcia sprawdzania od dowolnej sekcji. Funkcja ta świetnie nadaje się do sprawdzenia działania systemu nawadniania.

Aby rozpocząć program testowy:

  1. Ustaw pokrętło w położeniu RUN (PRACA), a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk PRG. Na ekranie wyświetlony zostanie numer sekcji oraz migająca wartość czasu pracy.
  2. Za pomocą przycisku plus (+) lub minus (-) ustaw czas pracy w zakresie od 1 do 15 minut. Czas pracy wystarczy wprowadzić tylko raz.
  3. Po upływie 2 sekund program testujący rozpocznie działanie i uruchomi wszystkie strefy z tym samym czasem pracy.
Rate this Article: 
0

Was this article helpful? Tak | No