Sterownik X2 - praca cykliczna i wsiąkanie

Praca cykliczna i wsiąkanie umożliwia podzielenie czasu pracy sekcji na krótsze okresy. Krótszy czas nawadniania pozwala ograniczyć straty wody w przypadku ułożenia sekcji na pochyłym gruncie lub w przypadku zwartych gruntów. Zaleca się, aby w celu zagwarantowania odpowiedniego wchłonięcia wody, Czas pracy cyklicznej został ustawiony w zakresie krótszym niż Czas nawadniania sekcji i niż Czas wsiąkania. Łączną liczbę cykli ustala się poprzez podzielenie całkowitego zaprogramowanego czasu nawadniania sekcji przez Czas pracy cyklicznej.

Jak znaleźć: Przytrzymaj + i przejdź do Run Times (Czasy pracy). Wybierz opcję Cycle (Cykl) i naciśnij przycisk PRG, aby skonfigurować funkcję Soak (Wsiąkanie).

Opis: Służy do ustawiania maksymalnego czasu, w którym pojedyncza sekcja może zacząć działać od razu, oraz czasu minimalnego, jaki musi upłynąć przed uruchomieniem kolejnego cyklu. Czas pracy zostaje podzielony na segmenty, aby zapobiec odpływowi wody.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem