Sterownik X2 - programowanie wstrzymania nawadniania z powodu opadów deszczu

Ta funkcja pozwala wstrzymać wszystkie zaprogramowane operacje nawadniania w okresie od 1 do 99 dni. Po upływie zaprogramowanego okresu wstrzymania nawadniania z powodu deszczu sterownik samoczynnie wznowi normalną pracę w trybie automatycznym.

1

Ustaw pokrętło w położeniu WYŁ. Zaczekaj, aż komunikat OFF (WYŁ.) przestanie migać.

2

Naciskaj przycisk plus (+) do momentu uzyskania wybranej liczby dni wstrzymania nawadniania (maksymalnie 99 dni).

3

Ustaw pokrętło ponownie w położeniu PRACA. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat OFF (WYŁ.), liczba ustawionych dni oraz ikony  i .

UWAGA: Harmonogram ustawiony w sterowniku wznowi nawadnianie po wyświetleniu aktualnego czasu.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem