Support
X2 Support

X2 - Programmable Rain Off

Ta funkcja pozwala wstrzymać wszystkie zaprogramowane operacje nawadniania w okresie od 1 do 99 dni. Po upływie zaprogramowanego okresu wstrzymania nawadniania z powodu deszczu sterownik samoczynnie wznowi normalną pracę w trybie automatycznym.

Step 1

Ustaw pokrętło w położeniu WYŁ. Zaczekaj, aż komunikat OFF (WYŁ.) przestanie migać.

Step 2

Naciskaj przycisk plus (+) do momentu uzyskania wybranej liczby dni wstrzymania nawadniania (maksymalnie 99 dni).

Step 3

Ustaw pokrętło ponownie w położeniu PRACA. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat OFF (WYŁ.), liczba ustawionych dni oraz ikony  i .

UWAGA: Harmonogram ustawiony w sterowniku wznowi nawadnianie po wyświetleniu aktualnego czasu.

Rate this Article: 
0

Was this article helpful? Tak | No