Support
X2 Support

X2 - Manually Run a Single Station

Step 1

Ustaw pokrętło w położeniu MANUAL (RĘCZNE) .

Step 2

Na ekranie czas pracy sekcji zacznie migać. Naciśnij przycisk strzałki (>) , aby przejść do wybranej sekcji. Za pomocą przycisku  plus (+) lub minus (-) możesz wybrać czas nawadniania dla danej sekcji.  Czas można ustawić w zakresie od 0:01 (1 minuta) do 6:00 (6 godzin).

Step 3

Ustaw pokrętło w położeniu RUN (PRACA), aby uruchomić nawadnianie danej sekcji (nawadnianie będzie przeprowadzała tylko wskazana sekcja, po czym sterownik powróci do trybu pracy automatycznej bez wprowadzania zmian we wcześniej ustawionym programie). 

Rate this Article: 
0

Was this article helpful? Tak | No