Support
X2 Support

X2 - Removing Wire Compartment Cover

Przed przymocowaniem sterownika do ściany należy najpierw zdjąć dolną pokrywę z komory przewodów. Pokrywę można łatwo zdjąć, wykonując poniższe czynności:

  1. Otwórz pokrywę zewnętrzną.
  2. Teraz możesz zdjąć dolną pokrywę komory przewodów, wysuwając ją ku dołowi. Patrz ilustracja poniżej.

                                                                                     

Rate this Article: 
0

Was this article helpful? Tak | No