Moduł WAND - konfiguracja PBC (WPS)

  1. Naciśnij trzykrotnie przycisk WAND :
    • Bursztynowa dioda LED modułu  świecąca światłem stałym, zacznie migać z szybkością 3 razy na sekundę, a na ekranie sterownika wyświetlony zostanie komunikat Pbc.
  2. Naciśnij przycisk WPS na swoim routerze Wi-Fi.
  3. Po podłączeniu dioda LED modułu zaświeci się na zielono .Na ekranie sterownika pojawi się słowo ONLINE i podświetlona ikona  .
  4. Otwórz aplikację Hydrawise lub wejdź na stronęwww.hydrawise.com. Dla nowych użytkowników: uruchom kreator konfiguracji na ekranie głównym. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.  Dla istniejących użytkowników: w rozwijanym menuMy Account (Moje konto) przejdź do pozycji My controllers (Moje sterowniki). Kliknij ikonę + pod listą sterowników i wprowadź dane sterownika.

UWAGA: Jeśli nie zostanie podjęte żadne działanie, połączenie zakończy się po 10 minutach. Naciśnij trzykrotnie przycisk modułu WAND, aby ponownie uruchomić konfigurację Pbc (WPS) lub naciśnij go i przytrzymaj, aż na ekranie pojawi się słowo „PBC".

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem