Support
X2 Support

X2 - Delay Between Stations

Ta funkcja pozwala użytkownikowi określić opóźnienie, z jakim nastąpi uruchomienie kolejnej sekcji od momentu zakończenia nawadniania poprzedniej. Wartość opóźnienia jaką można ustawić wynosi od 1 sekundy do 8 godzin. Opóźnienie jest przydatne przy korzystaniu z wolno zamykających się zaworów lub studni o powolnym napływaniu wody.

Step 1

Ustaw pokrętło w położeniu RUN (PRACA).

Step 2

W czasie ustawiania pokrętła w położeniu RUN TIMES (CZASY PRACY) przytrzymaj naciśnięty przycisk .

Step 3

Zwolnij przycisk . W tym momencie na wyświetlaczu pojawi się migający czas opóźnienia dla wszystkich sekcji (w sekundach).

Step 4

Aby zwiększyć lub zmniejszyć czas opóźnienia w zakresie od 0 sekund do 4 godzin, naciśnij przycisk  lub .

Step 5

Ustaw pokrętło z powrotem w położeniu  PRACA.  

Rate this Article: 
0

Was this article helpful? Tak | No